Janovičky - sponzoři

Fitmin Kostka

Chata Vyhlídka Veba Olivětínský Opat

Město Broumov Heřmánkovice PFT, s.r.o.

ManMat Cata - Čeko Import

Královéhradecký kraj Hobra Školník BSS, s.r.o.

Dřevoterm BSB, s.r.o. Chata Andrea

Lutoma Z-TRADE

Bronas, s.r.o., Auto Moto - Schön, Servis Černý, HS Flamingo, Diakonie Broumov, Braha plasty, Hrábek s.r.o., Broumstav, Drogerie Poly, Sanitární potřeby Slezáková, Elektro Jansa, Galanterie Peroutka, Pivnice u Medvěda, K+M, JM Sport, SZ. Kantorik