Janovičky - sponzoři

Fitmin Kostka

Pension Vyhlídka Olivětínský Opat

Město Broumov Veba Heřmánkovice

PFT, s.r.o. ManMat

Hobra Školník BSS, s.r.o. Cata - Čeko Import BSB, s.r.o.

Lesy ČR Dřevoterm Chata Andrea

Lutoma Z-TRADE

Bronas, s.r.o., Auto Moto - Schön, Servis Černý, HS Flamingo, Diakonie Broumov, Braha plasty, Broumstav, Elektro Jansa, Pivnice u Medvěda, JM Sport, SZ. Kantorik