Zápis z výroční členské schůze MUSHERS KLUB METUJE z.s.

2. dubna 2016

Výbor klubu: Hanuš, Plšek, Petruželka
Členové: viz. prezenční listina, přítomno 28 členů + 1 zástupce STK

Začátek jednání v 17:00 hodin.

Program jednání

 1. uvítání
 2. hodnocení sezony 2015/2016
 3. přepis spolku na z.s.
 4. plány pro následující sezonu
 5. dětský oddíl, poděkování Janě Henychové
 6. investice
 7. licence

Zápis k bodu

 1. Zahájení schůze v 17 hodin, uvítání.
 2. Sezona byla hodnocena jako úspěšná. Přestože nebyly ideální sněhové podmínky, nebyl zrušen žádný z pořádaných závodů.
 3. Podána informace o přepisu názvu spolku a změně stanov. Nový název klubu je MUSHERS KLUB METUJE z.s.
 4. Členové byli informováni o plánech pro následující sezonu.
 5. Poděkování Janě Henychové za vedení „jejího“ dětského oddílu a reprezentaci M.C. Metuje.
 6. O investicích pro potřeby pořádání závodů budou nadále rozhodovat pořadatelé závodů a výbor klubu.
 7. Bylo navrženo že pokud se bude v následující sezoně vyžadovat zaplacení licence pro závody 3. třídy, nebude klub pořádat podzimní závody pod hlavičkou svazu.

Členská schůze schválila:

 • podmínky investic závodů
 • uspořání závodů Brodský, Hradecký Mid, Janovičky
 • licence

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Další výroční členská schůze se uskuteční na jaře 2017.

V Červeném Kostelci, dne 19. dubna 2016
Zapsal: Hanuš