Zápis z výroční členské schůze M.C. Metuje

25. dubna 2009

Výbor klubu: Hanuš, Plšek, Petruželka, Fišerová, Merhaut
Členové: viz. prezenční listina

Začátek jednání v 17:00 hodin.

Program jednání

 1. výbor klubu - změna
 2. hodnocení sezony 2008/2009
 3. hospodaření
 4. přijímání nových členů, vyloučení
 5. dětský oddíl
 6. členské příspěvky
 7. internet
 8. nákup materiálu
 9. licence
 10. diskuze

Zápis k bodu

 1. Proti složení výboru klubu nebyly vzneseny žádné námitky, proto složení zůstává stejné.
 2. Sezona byla hodnocena jako úspěšná. V letošním roce byly konečně také výborné sněhové podmínky a nejpovedenějším závodem se stal zimní závod Janovičky 2009. Dále pokračuje výborná spolupráce s firmou KSK BONO a dalšími sponzory. Proběhlo také tradiční dětské soustředění na Janovičkách a další akce.
 3. Členové byli seznámeni s hospodařením klubu za rok 2008.
 4. Podmínky přijímání členů ustanovené na minulé schůzi se ukázaly jako dobré.

  Vzhledem k tomu, že někteří členové nekontaktovali výbor klubu za poslední dva roky, byl podán návrh na ukončení členství z důvodu nezaplacení členských příspěvků. Jednalo se o tyto členy:

  • Albany Michal
  • Čejka Bořivoj
  • Čejková Věra
  • Romero Maxim
  • Slezáková Margita
  • Polák Petr
  • Jarkovská Renata
  • Velebová Lada
  • Janza Tomáš

  Bylo navrženo přijetí nového člena p. Kohouta Miroslava bez zkušební doby, neboť tento člověk spolupracuje s klubem dobu delší pěti let.

 5. Činnost dětského oddílu byla hodnocena jako úspěšná, a proto výbor navrhl nákup dalších 2 - 3 koloběžek pro dětský oddíl.
 6. Členské příspěvky se budou zvyšovat jen pro pasivní členy z 20 na 50 Kč.
 7. Velká pochvala pro webmastera Milana Petruželku. Návštěvnost stránek stoupá, také díky fotografům manželům Zasadilovým.
 8. O investicích pro potřeby pořádání závodů budou rozhodovat pořadatelé závodů a výbor klubu.
 9. Další zájemci o licence – Jana Vojtěšková a Zdena Fišerová.
 10. Dále byla podána zpráva o podepisování smluv s firmou KSK BONO.

Členská schůze schválila:

 • nákup koloběžek pro dětský oddíl
 • vyloučení jmenovaných členů a přijetí p. Kohouta
 • podmínky investic závodů
 • uspořání závodů BONO, Hradecký Mid, Janovičky a Říčky

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Další výroční členská schůze se uskuteční na jaře 2010.

V Červeném Kostelci, dne 25. dubna 2009
Zapsal: Hanuš