Zápis z výroční členské schůze M.C. Metuje

19. dubna 2008

číslo zápisu: 2008-01

Výbor klubu: Hanuš, Plšek, Petruželka, Fišerová, Merhaut
Členové: viz. prezenční listina

Začátek jednání v 17:00 hodin.

Program jednání

 1. výbor klubu - změna
 2. hodnocení sezony 2007/2008
 3. hospodaření
 4. přijímání nových členů
 5. dětský oddíl
 6. členské příspěvky
 7. internet
 8. čestné členství
 9. nákup materiálu
 10. licence

Zápis k bodu

 1. Proti složení výboru klubu nebyly vzneseny žádné námitky, proto složení zůstává stejné.
 2. Sezóna byla hodnocena jako úspěšná. Přestože nebyly ideální sněhové podmínky, nebyl zrušen žádný závod z TK. Dále pokračuje výborná spolupráce s firmou KSK BONO a dalšími sponzory. Byla také úspěšná spolupráce s časopisem PES PŘÍTEL ČLOVĚKA, kde máme vyhrazeno místo v každém čísle pro články týkající se dění kolem mushingu. Proběhlo také tradiční dětské soustředění na Janovičkách a další akce.
   
  Velmi dobrého výsledku dosáhl Michal Merhaut, který se stal vícemistrem světa off-snow na podzim 2007.
 3. Členové byli seznámeni s hospodařením klubu za rok 2007.
 4. Vzhledem k velkému počtu členů v klubu byly schváleny tyto podmínky pro přijímání nových členů:
  • čekací doba min. jeden rok, potom výbor klubu rozhodne o přijetí nového člena, přičemž každý člen výboru má právo "veta" po zdůvodnění pádých důvodů proti přijetí
  • bez čekací doby může být přijat:
   • rodinný příslušník již přijatého člena
   • osoba, která s klubem spolupracuje min. 5 let
   • osoba, která obdrží doporučení všech členů výboru
 5. Bude "legalizován" dětský oddíl klubu, což v praxi znamená zavedení dětí do členské základny klubu a zveřejnění na internetu.
   
  Pro děti, které se v minulém roce zúčastnily závodů, budou nakoupeny koloběžky HOTA - Bahník, Kostelecký, Hanuš, Plšek.
 6. Členské příspěvky se nebudou zvyšovat.
 7. Velká pochvala pro webmastera Milana Petruželku. Návštěvnost stránek stoupá, také díky fotografům manželům Zasadilovým.
 8. Každý rok může být uděleno čestné členství. Zatím jsou čestnými členy Arthur a Ailen McNett z Oregonu, USA.
 9. O investicích pro potřeby pořádání závodů budou rozhodovat pořadatelé závodů a výbor klubu.
 10. Problémy z licencemi byly vyřešeny po dohodě s p. Levíčkovou. Další zájemci o licence - Jaroslav Svoboda a Jiří Fendrych.

Členská schůze schválila:

 • odměnu pro Michala Merhauta za reprezentaci klubu - poukázka od firmy ACTIVE SPORT v hodnotě 2000 Kč
 • nákup koloběžek pro dětský oddíl
 • podmínky pro přijímání nových členů
 • podmínky investic závodů
 • uspořání závodů BONO, Hradecký Mid, Janovičky a Říčky
 • udělování čestného členství

Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Další výroční členská schůze se uskuteční na jaře 2009.

V Červeném Kostelci, dne 19. dubna 2008
Zapsal: Hanuš