Aktivace licencí pro sezónu 2015/16

31. 7. 2015

Aktivní licence je nutná pro účast na závodech seriálu MČR a mezinárodních závodech MS/ME IFSS a FISTC. Ze závodů M.C. Metuje půjde patrně jen o zimní závody na Janovičkách. Podzimní závody v Červeném Kostelci a v Bělči nad Orlicí součástí MČR nebudou.

Výše poplatku

  • junioři - 100,- Kč
  • dospělí - 1000,- Kč

Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 24. srpna na účet klubu M.C. Metuje:

27-0359510277 / 0100

Jako variabilní symbol uveďte svoje DID a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Poplatky za licence pošle klub do 1. září na účet svazu a obdrží zpět dotaci ve výši 60%. Nová pravidla byla schválena na Výroční členské schůzi ČASS na Horníku - zápis ze schůze.

Z této dotace (po odečtení daně) klub závodníkovi s aktivní licencí uhradí:

  • 200,- Kč - členský polatek
  • 350,- Kč - startovné na závodech (nutný daňový doklad o zaplacení startovného)