Dětské dopoledne u Stříbrného rybníku

Už po páté jsme vozili děti ze speciální školy Prointepo, tentokrát na Stříbrném rybníku. Autor: Roman a Petra Zasadilovi.

p�edchoz� dal��
p�edchoz� dal��
p�edchoz� dal��
p�edchoz� dal��
p�edchoz� dal��
p�edchoz� dal��